Цветовая схема: C C C C
Размер шрифта: A A A
Изображения:

Bölümler

Yayın şartları:

Makalelerin hacmi (resimler, tablolar, özetler ve referanslar dahil) 5-8 sayfa, literatür taraması -10-12 sayfa olmalıdır. MS WORD, A4 (kenar boşlukları 2,0 cm), Yazı tipi “Times New Roman”, Boyut 14, Aralık 1,5 tireleme olmadan.

Başlık sayfası:

1) Yazarın soyadı ve adının baş harfleri, eğer birkaç yazar varsa, her bir soyadına ve ilgili kuruma dijital bir endeks eklenmeli;

2) Makale başlığı;

3) Yazarın çalıştığı kurumun tam adı, şehri, ülkesi.

Yazarların baş harf ve soyadları, şehir, kurum büyük harflerle basılacaktır. Makalenin başlığı, büyük harfle başlayarak, büyük harflerle basılacaktır.

Bu bilgi bloğu Rusça ve İngilizce yazılmalıdır. Ayrıca kurum adının da İngilizcesi gösterilmelidir.

Çalışma, kurum başkanının mührü tarafından onaylanmalıdır (kapak mektubunun taranması gerekmektedir). Makalenin adı ve yazarlarla ilgili bilgiler ayrı bir sayfada sunulmalı. İrtibat için, sorumlu yazarın koordinatları (e-posta adresi; yayıncının cep telefonu numarası) belirtilmeli.

Özgün makalelerin yazımı için plan aşağıdaki gibi olmalıdır:

• Özet ve anahtar kelimeler (Rusça ve İngilizce),

• Önemi,

• Çalışmanın amacı,

• Materyal ve yöntemler,

• Sonuçlar ve tartışma,

• Sonuçlar veya çıkarımlar

• Atıf, literatür listesi.

Orijinal başlıklar için özette aşağıdaki başlıklara uyulmalıdır: Amaç, Materyal ve Yöntemler, Sonuç, Çıkarım.

Literatür taramasının ve klinik vaka tanımlarının özeti herhangi bir biçimde yazılabilir. Özetin sonunda (3-5) anahtar kelime olmalı. Özetinin yazı tipi boyutu 12'dir, hacim 100-150 kelime arasında olmalıdır.

Tablolar, şekiller ve fotoğraflar ayrı sayfalara yazılmamalı, metin içinde verilmelidir.

Tablo düzeni:
• Masa numarası sağ üstte belirtilmeli ve adı aşağıda verilmeli. Tablolardaki tüm şekiller, metindeki şekillere karşılık gelmeli ve istatistiksel olarak işlenmelidir.

• Resim net olmalı, ortak bir başlığa ve tüm kısaltmaların açıklığına sahip olmalıdır. Grafiklerin başlıklarında, abscissas ve ordinatların eksenlerindeki işaretlemeler ve ölçüm birimleri belirtilmiş, her eğri için açıklamalar verilmelidir. Mikrofotografi başlıkları, renk yöntemini ve büyütmeyi gösterir.

Kaynakça

Metin boyutu 12'dir. Orijinal makalelerde, 20'den fazla kaynak gösterilmemesine izin verilir, literatür incelemelerinde 30'dan fazla olmayan, dersler ve 15'e kadar olan diğer materyallerde alıntı yapılabilir. Kaynaklar listesinde tüm çalışmalar alıntı sırasına göre sunulmalıdır. Makalenin metnindeki bibliyografik referanslar köşeli parantez içinde verilmeli. Makalede sunulan bibliyografik verilerin doğruluk sorumluluğu yazara aittir.